Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Stronghold

Zoetis / Pfizer

Stronghold

€24.99

Stronghold ( Recept vereist)

Antiparasiticum tegen vlooien, hartwormlarven, spoelwormen, luizen en oormijt.

Wilt u Stronghold  bestellen dan dient u ingeschreven te staan bij een van onze praktijken en moeten wij uw huisdier in de afgelopen 12 maanden gezien hebben en het middel hebben voorgeschreven. Vermeld bij uw bestelling dat u klant bent in de praktijk.

Eigenschappen Farmacodynamische eigenschappen. Selamectine is een semi-synthetische verbinding uit de avermectine-klasse. Selamectine paralyseert en/of doodt een grote verscheidenheid van ongewervelde parasieten door interferentie met het chloridekanaal-geleidingsvermogen, wat de normale neurotransmissie verstoort. Dit onderdrukt de electrische activiteit van zenuwcellen in nematoden en van de spiercellen van geleedpotigen wat leidt tot hun verlamming en/of dood. Ook is de werking aangetoond tegen de immature stadia van vlooien (larven en eieren), en hartwormlarven. Farmacokinetische eigenschappen. Na topicale toediening wordt selamectine vanuit de huid geabsorbeerd. De maximale plasmaconcentraties worden bij de kat na ongeveer 1 dag en bij de hond na ongeveer 3 dagen bereikt. Na absorptie vanuit de huid wordt selamectine systemisch gedistribueerd en wordt langzaam uit het plasma geëlimineerd zoals duidelijk is geworden uit detecteerbare plasmaconcentraties in honden en katten 30 dagen na toediening van een eenmalige topicale dosis van 6 mg/kg. De verlengde aanwezigheid en langzame eliminatie van selamectine uit het plasma wordt weerspiegeld in eliminatie-halfwaardetijden van 8 dagen voor de kat en 11 dagen voor de hond. De langdurige systemische aanwezigheid van selamectine in het plasma en de geringe metabolisatie voorziet in effectieve concentraties van selamectine gedurende het doseringsinterval (30 dagen).

Doeldier Honden, katten.

Indicaties Katten en honden: behandeling en preventie van besmettingen door vlooien, veroorzaakt door Ctenocephalides spp. gedurende 1 maand volgend op een enkele behandeling, als resultaat van de adulticide en larvicide eigenschappen van het product. Het product is tevens ovicide voor een periode van 3 weken na toediening. Het product kan gebruikt worden als deel van de behandelingsstrategie bij dermatitis veroorzaakt door allergie voor vlooien. Katten en honden: preventie van hartwormziekte veroorzaakt door Dirofilaria immitis, maandelijks toegediend. Katten en honden: behandeling van oormijt (Otodectes cynotis). Katten: behandeling van besmetting met bijtende luizen (Felicola subrostratus). Honden: behandeling van besmetting met bijtende luizen (Trichodectes canis). Honden: behandeling van schurftmijt (veroorzaakt door Sarcoptes scabiei). Honden: behandeling van infecties met volwassen intestinale spoelwormen (Toxocara canis). Katten: behandeling van infecties met volwassen spoelwormen (Toxocara cati) en volwassen intestinale haakwormen (Ancylostoma tubaeforme).
Contra-indicaties Niet toedienen aan dieren jonger dan 6 weken. Niet gebruiken bij zieke katten of verzwakte katten met een naar leeftijd en grootte te laag gewicht.
Bijwerkingen Op de plaats van toediening kan licht en tijdelijk haarverlies optreden, incidenteel gepaard gaande met voorbijgaande plaatselijke irritatie. In zeldzame gevallen kan op de plaats van toediening een tijdelijke lokale klontering van haar optreden en/of het verschijnen van een kleine hoeveelheid wit poeder. Dit heeft geen invloed op veiligheid en werkzaamheid van het product.

Dosering/Toediening Alleen voor uitwendig gebruik. Voor op de huid , op basis van de nek, net voor de schouderbladen. Stronghold, moet eenmalig topicaal worden toegediend, zijnde 1 dosis met een minimum van 6mg/kg selamectine. Wanneer meerdere besmettingen of infecties tegelijkertijd bij hetzelfde dier behandeld worden met het product, dient slechts één topicale toediening plaats te vinden met de aanbevolen dosering van 6 mg/kg. De lengte van de behandelingsperiode voor de individuele parasieten is hierna weergegeven. Dien Stronghold toe volgens onderstaand schema:
Behandeling en preventie van vlooienbesmetting (katten en honden)
- Dieren ouder dan 6 weken: Na toediening van het product worden volwassen vlooien op het dier gedood en worden geen levensvatbare vlooieneieren meer geproduceerd. Dit stopt de voortplanting en maakt een einde aan de levenscyclus van de vlo. Na één behandeling werd een aanzienlijke vermindering van besmetting van de omgeving van het dier door vlooien waargenomen. Om blijvende preventie van besmettingen door vlooien te garanderen, moet het product, tijdens het vlooienseizoen iedere maand worden toegediend, te beginnen bij één maand voordat de vlooien actief worden. Voor gebruik als onderdeel van de behandelingsstrategie bij vlooienallergiedermatitis dient het product gedurende het gehele jaar met maandelijkse intervallen te worden gegeven.
- Behandeling van drachtige en lacterende dieren ter preventie van besmetting met vlooien van pups en kittens: Door middel van een reductie van de vlooienpopulatie draagt maandelijkse behandeling van drachtige en lacterende dieren bij aan de preventie van vlooienbesmettingen bij zogende pups en kittens uit het nest tot een leeftijd van zeven weken. Preventie van hartwormziekte (katten en honden) Het product kan het hele jaar door toegediend worden of tenminste binnen een maand, nadat het dier voor het eerst aan muggen is blootgesteld en daarna elke maand tot het einde van het muggenseizoen. De laatste dosis moet binnen een maand, nadat het dier voor het laatst aan muggen was blootgesteld, worden gegeven. Indien een dosis wordt gemist en de tussenperiode van een maand overschreden wordt, zal onmiddellijke toediening van het product en hervatten van de maandelijkse dosering, de kans op de ontwikkeling van volwassen hartwormen minimaliseren. De eerste dosis van het product moet, wanneer een ander product in een programma ter voorkoming van hartwormziekte wordt vervangen, binnen een maand na de laatste dosis van het vorige medicament worden gegeven. Stronghold kan veilig aan met hartworm geïnfecteerde dieren worden toegediend. Maar in overeenstemming met "Good Veterinary Practice (GVP)", wordt aanbevolen alle dieren die 6 maanden of ouder zijn en in endemische gebieden wonen, op bestaande besmettingen met hartwormen te testen, voordat met toediening van Stronghold wordt begonnen. Dit product is niet effectief tegen volwassen Dirofilaria immitis. Behandeling van spoelworminfecties (honden en katten): enkelvoudige dosis toedienen Behandeling van bijtende luizen (honden en katten): enkelvoudige dosis toedienen Behandeling van oormijtinfecties (katten en honden): enkelvoudige dosis toedienen. Bij honden wordt controle na 30 dagen aanbevolen; in incidentele gevallen kan een tweede behandeling nodig zijn. Behandeling van haakworminfecties (katten) enkelvoudige dosis toedienen Behandeling van schurftmijtinfecties (honden): voor een complete eliminatie van alle mijten moet het product tweemaal worden toegediend met een interval van 1 maand.
Wachttijdadvies Niet van toepassing.

Waarschuwingen Niet in de bak of in de gehoorgang toedienen. Niet aanbrengen als de vacht nat is. Behandelde dieren niet wassen of in het water laten tot 2 uur na de applicatie. Het is belangrijk de dosis toe te dienen zoals voorgeschreven om de hoeveelheid die het dier kan oplikken tot een minimum te beperken. Wanneer veel likken optreedt, kan een zelden voorkomende korte periode van kwijlen worden waargenomen bij katten.
Lees de bijsluiter voor gebruik.
Uiterst brandbaar - Hitte, vonken, open vuren of andere bronnen van ontsteking vermijden. Tijdens het gebruik van het product mag men niet roken, eten of drinken. Na gebruik handen wassen en als het product met de huid in aanraking is gekomen, het onmiddellijk met water en zeep verwijderen. Mocht het per ongeluk in de ogen terechtkomen, dan de ogen onmiddellijk met water uitspoelen en een arts raadplegen. Houd behandelde dieren weg bij open vuren of andere ontstekingsbronnen voor een periode van tenminste 30 minuten of tot de vacht is opgedroogd . Vermijd contact met het behandelde dier tot 30 minuten na de toediening, of totdat de plaats van toediening is opgedroogd. Houd kinderen weg van behandelde dieren voor een periode van tenminste 30 minuten of tot de vacht is opgedroogd.

Houdbaarheidstermijn Niet bewaren boven 30°C. Bewaar in de ongeopende folie verpakking op een droge plaats. Houdbaarheidstermijn 2 jaar.

Verpakking STRONGHOLD is verkrijgbaar in presentaties van 3 of 6 tubes. Het product is verpakt in polypropyleen tubes die een enkele dosis bevatten, omgeven door een verpakking van aluminiumfolie. De tubes hebben de volgende kleurencode:
Tubes roze bevatten 0,25 ml opl. van 6 % w/v en leveren 15 mg selamectine.
Tubes blauw bevatten 0,75 ml opl. van 6% w/v en leveren 45 mg selamectine. Tubes lila bevatten 0,25 ml opl. van 12 % w/v/ en leveren 30 mg selamectine. Tubes bruin bevatten 0,5 ml opl. van 12 % w/v en leveren 60 mg selamectine. Tubes rood bevatten 1,0 ml opl. van 12 % w/v en leveren 120 mg selamectine. Tubes groen bevatten 2,0 ml opl. van 12 % w/v en leveren 240 mg selamectine. Registratienummer/Kanalisatiestatus REG NL 9813, 9814 UDA
Bron: FIDIN; EMEA.


Deel dit product