Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Scalibor klein

MSD / Intervet

Scalibor Protector Band | S/M 48 cm

€17.95 €27.50

Scalibor protectorband

Productgegevens

Therapeutische klasse Antiparasitica.

Farmaceutische vorm Halsband.

Samenstelling Deltamethrin 4 g per 100 g.

Eigenschappen

Deltamethrin, de actieve substantie van Scalibor, is een synthetisch pyrethroïde, gekenmerkt door zijn acaricide en insektendodende potentie. Het werkingsmechanisme berust op een verandering van de permeabiliteit van de natriumion-kanalen wat leidt tot hyperexcitatie gevolgd door paralyse (shock effect), tremor en de dood van de parasieten. De absorptie van deltamethrindoor de huid is verwaarloosbaar.

Doeldieren

Hond.

Indicaties

-Bestrijding van infestaties met teken (Ixodes ricinus, Rhicicephlus sanguineus) gedurende 5 tot 6 maanden.
-Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome zandvliegen (Phlebotomus perniciosus) gedurende 5 tot 6 maanden.
-Anti-feeding effect op volwassen muggen (Culex pipiens pipiens) gedurende 6 maanden.

Toediening/Dosering

1 halsband per hond.

Contra-indicaties

-Niet gebruiken bij puppies jonger dan 7 weken.
-Niet gebruiken bij honden met grote huidletsels.
-Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor pyrethroïden.
-Niet gebruiken bij katten.

Bijwerkingen

In zeldzame gevallen kunnen lokale huidleasies, lokale dermatitis of erytheem, jeuk en haaruitval waargenomen worden.
In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen zoals tremor en lethargie gemeld. Indien dit optreedt, dient de band afgedaan te worden. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Er kan alleen symptomatische behandeling plaatsvinden, omdat er geen specifiek antidoot bekend is.

Waarschuwingen

-Indien huidirritatie optreedt, de band afdoen tot de irritatieverschijnselen zijn verdwenen.
-De optimale werking van de halsband wordt na 2 weken bereikt.

Bij toevallige inname van de halsband door de hond kunnen de volgende symptomen waargenomen worden: ongecoördineerde bewegingen, beven en overvloedige speekselafscheiding. De symptomen verdwijnen binnen 48 uur. Als antidoot kan diazepam gebruikt worden.

-Niet gebruiken in combinatie met organofosfaat bevattende ectoparasiticiden (bijv. Cyflee).

Speciale waarschuwing

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich toch vasthechten ondanks het dragen van de band. Onder ongunstige omstandigheden kan de overbrenging van infectieuze ziekten door teken, zandvliegen en hartwormmuggen niet volledig worden uitgesloten. In geval van huidlaesies de halsband verwijderen tot de symptomen verdwenen zijn.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Bewaren bij 15-25°C.

Verpakking

Doos met 1 halsband.

Registratienummer/ Kanalisatiestatus

Scalibor Protectorband (Large) REG NL 09980 VRIJ
Scalibor Protectorband (Small) REG NL 09979 VRIJ


Deel dit product


Meer uit deze Categorie