Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Milbactor ontwormingsabletten kleine hond en puppy | 48 Tabletten

CEVA Sante Animale

Milbactor ontwormingsabletten kleine hond en puppy | 48 Tabletten

€85.00

Milbactor ontwormingsabletten kleine hond en puppy

Smakelijke ontwormingstabletten voor puppies van minimaal 0,5 tegen kleine honden tot 5 kg.
Werkzaam tegen spoelwormen, lintwormen en ter preventie tegen long- en hartworminfecties.

Lichaamsgewicht    Tabletten
0,5 – 1 kg                1/2 tablet
>1 – 5 kg                   1 tablet
>5 – 10 kg                 2 tabletten

SAMENSTELLING Per tablet: Werkzame bestanddelen: Milbemycine oxime 2,5 mg Praziquantel 25,0 mg
FARMACEUTISCHE VORM Tablet. Geelachtig-witte tablet met bruine vlekjes, een ovale, biconvexe vorm en een breukstreep aan een zijde. De tablet kan worden gedeeld in gelijke helften.
INDICATIES: Doeldiersoort Hond (kleine honden en pups). Voor de behandeling van menginfecties door volwassen cestoden en nematoden van de volgende species: - Cestoden: Dipylidium caninum Taenia spp. Echinococcus spp. Mesocestoides spp. - Nematoden: Ancylostoma caninum Toxocara canis Toxascaris leonina Trichuris vulpis Crenosoma vulpis (afname van het infectieniveau) Angiostrongylus vasorum (afname van het infectieniveau door immature volwassen (L5) en volwassen stadia van de parasiet; zie voor een specifiek behandelschema en ziektepreventie rubriek 4.9 “Dosering en toedieningsweg”). Thelazia callipaeda (zie voor een specifiek behandelschema rubriek 4.9 “

Contra-indicaties Niet gebruiken bij pups jonger dan 2 weken oud en/of met een gewicht van minder dan 0,5 kg. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of (één van) de hulpstoffen.  Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Studies met milbemycine oxime wijzen erop dat de veiligheidsmarge bij sommige Collies of aanverwante rassen kleiner is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd. De tolerantie van het diergeneesmiddel bij jonge pups van deze rassen is niet onderzocht. De klinische verschijnselen bij Collies komen overeen met de verschijnselen die in de algemene hondenpopulatie gezien worden bij overdosering . De behandeling van honden met een hoog aantal circulerende hartwormlarven kan soms leiden tot het ontstaan van overgevoeligheidsreacties zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of een overmatige speekselvloed. Deze reacties worden veroorzaakt door de afgifte van proteïnen van dode of stervende hartwormlarven en zijn geen direct toxisch effect van het diergeneesmiddel. Het gebruik bij honden die lijden aan hartwormlarven (microfilaremie) wordt derhalve niet aanbevolen. In gebieden met een hartwormrisico, of indien bekend is dat een hond van en naar een gebied met hartwormrisico gereisd heeft, wordt aanbevolen een dierenarts te raadplegen voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend, om de aanwezigheid van een gelijktijdige besmetting met Hartworm (Dirofilaria immitis) uit te sluiten. In geval van een positieve diagnose is een adulticide behandeling geïndiceerd voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend. Echinococcose vormt een risico voor de mens. In geval van Echinococcose moeten specifieke richtlijnen voor de behandeling, de follow-up en de bescherming van mensen worden gevolgd. Deskundigen of instituten op het gebied van de parasitologie moeten worden geraadpleegd. Er zijn geen studies uitgevoerd met ernstig verzwakte honden of individuen met een ernstig verminderde nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor die dieren of uitsluitend na een risico/batenanalyse door de verantwoordelijke dierenarts.  Bij honden jonger dan 4 weken oud is een lintworminfectie ongewoon. De behandeling van dieren jonger dan 4 weken oud met een combinatiepreparaat is daarom waarschijnlijk niet nodig.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient Handen wassen na gebruik. In geval van accidentele ingestie van de tabletten, vooral door een kind, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Halve tabletten moeten terug in de geopende blisterverpakking worden gestoken, die in de buitenverpakking moet worden bewaard.
Bijwerkingen (frequentie en ernst) In zeer zeldzame gevallen zijn systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertremoren en ataxie) en /of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken, diarree, anorexie en kwijlen) waargenomen bij honden na toediening van de combinatie van milbemycine oxime en praziquantel.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg Het diergeneesmiddel mag worden gebruikt bij fokdieren, inclusief drachtige en lacterende teven.
Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lactoon selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de combinatie van milbemycine oxime en praziquantel in de aanbevolen dosering. Omdat verdere studies ontbreken, is voorzichtigheid geboden wanneer het diergeneesmiddel gelijktijdig met andere macrocyclische lactonen wordt toegediend. Ook zijn dergelijke studies niet uitgevoerd met drachtige dieren.

 Dosering en toedieningsweg Oraal gebruik. Honden moeten gewogen worden voor een nauwkeurige dosering. Minimale aanbevolen dosering: 0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg worden eenmalig oraal toegediend. Het diergeneesmiddel moet worden toegediend met of na wat voer. Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond, is de praktische dosering als volgt:
Lichaamsgewicht   Tabletten
0,5 – 1 kg               1/2 tablet
>1 – 5 kg                 1 tablet
>5 – 10 kg               2 tabletten
In gevallen waarin preventie tegen hartwormziekte wordt toegepast en waarbij tegelijk een behandeling tegen lintworm vereist is, kan het diergeneesmiddel het monovalente diergeneesmiddel voor de preventie van hartwormziekte vervangen. Voor de behandeling van Angiostrongylus vasorum- infecties dient milbemycine oxime viermaal te worden toegediend met een interval van een week. Indien gelijktijdig een behandeling tegen cestoden  geïndiceerd is, wordt aanbevolen om eenmaal het diergeneesmiddel toe te dienen en daarna verder te gaan met het monovalente diergeneesmiddel dat alleen milbemycine oxime bevat gedurende de drie resterende wekelijke behandelingen. In endemische gebieden zal een vier wekelijkse toediening van het diergeneesmiddel angiostrongylose voorkomen door vermindering van het aantal immature volwassen (L5) en volwassen parasieten, wanneer gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is. Voor de behandeling van Thelazia callipaeda dient milbemycine oxime in 2 behandelingen te worden toegediend, met een interval van zeven dagen. Indien een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is, kan het diergeneesmiddel het monovalente diergeneesmiddel met alleen milbemycine oxime vervangen.

Houdbaarheid van gehalveerde tabletten na eerste opening van de directe verpakking: 6 maanden.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel. Gehalveerde tabletten bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke blisterverpakking en bij de volgende toediening gebruiken. Bewaar de blisterverpakking in de buitenverpakking. 


Deel dit product