Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Milbactor kleine kat/kitten | 48 Tabletten

CEVA Sante Animale

Milbactor kleine kat/kitten | 48 Tabletten

€75.50

Milbactor kleine kat/kitten

Milbactor  ontwormingstabletten voor kittens en katten met een  gewicht van ten minste 0,5 kg

SAMENSTELLING Per filmomhulde tablet: Werkzame bestanddelen: Milbemycine oxime 4 mg Praziquantel 10 mg Hulpstoffen: IJzer oxide, geel (E172) 0,20 mg Titanium dioxide (E171) 0,51 mg

FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. Geelbruine, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten met een breukstreep op één zijde. De tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke helften.

INDICATIE:  Bij katten: behandeling van menginfecties met onvolwassen en volwassen lintworm (cestoden)  en rondworm (nematoden) - Cestoden: Dipylidium caninum Taenia spp. Echinococcus multilocularis - Nematoden: Ancylostoma tubaeforme Toxocara cati Preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis), indien een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is.

CONTRA-INDICATIES: Niet gebruiken bij katten jonger dan 6 weken en/of die minder dan 0,5 kg wegen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of een van de hulpstoffen.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is Het is raadzaam om alle dieren, die in hetzelfde huishouden leven, gelijktijdig te behandelen. Om een doeltreffend wormcontrole programma op te stellen, dient men rekening te houden met lokale epidemiologische informatie en het risico van blootstelling van de kat. Wanneer een D. caninum infectie aanwezig is, dient men een gelijktijdige behandeling tegen tussengastheren, zoals vlooien en luizen, te overwegen ter preventie van herinfectie. Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent, herhaald gebruik van een anthelminticum van die klasse.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Er zijn geen studies uitgevoerd met ernstig verzwakte katten of individuen met een ernstig verminderde nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor die dieren of uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient In geval van accidentele ingestie van de tabletten, vooral door een kind, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Handen wassen na gebruik. Echinococcose vormt een risico voor mensen. Aangezien Echinococcose een meldingsplichtige ziekte is voor de World Organisation for Animal Health (OIE), dienen specifieke richtlijnen over behandeling, nazorg en voorzorgsmaatregelen voor mensen verkregen te worden van de relevante bevoegde autoriteit.

BIJWERKINGEN (frequentie en ernst) In zeer zeldzame gevallen, in het bijzonder bij jonge katten, zijn na het toedienen van de combinatie milbemycine/praziquantel systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals ataxie en spiertremor) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken en diarree) waargenomen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt bij fokdieren, met inbegrip van drachtige en lacterende poezen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Het gelijktijdig gebruik van milbemycine oxime en praziquantel met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van het macrocyclische lactoon selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering milbemycine oxime en praziquantel. Omdat verdere studies ontbreken, is voorzichtigheid geboden wanneer het diergeneesmiddel gelijktijdig met andere macrocyclische lactonen wordt gebruikt. Ook zijn dergelijke studies niet uitgevoerd met drachtige dieren.

DOSERING Oraal gebruik. Dieren dienen gewogen te worden om een nauwkeurige dosering te garanderen. Minimum aanbevolen dosering: eenmalige orale toediening van 2 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht. Het diergeneesmiddel moet worden toegediend met of na wat voedsel. Dit verzekert een optimale bescherming tegen hartwormziekte. Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de kat, is de praktische dosering als volgt:

Lichaamsgewicht     Filmomhulde tabletten voor kleine katten en kittens
0,5 - 1 kg                  ½ tablet
> 1 - 2 kg                  1 tablet
Het diergeneesmiddel kan ingezet worden in een programma ter preventie van hartwormziekte indien gelijktijdig een behandeling tegen lintworm vereist is. Het diergeneesmiddel werkt gedurende één maand preventief tegen hartwormziekte. Voor regelmatige preventie van hartwormziekte, heeft het gebruik van een monovalent diergeneesmiddel de voorkeur.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk In het geval van overdosering kan, naast de verschijnselen die werden waargenomen bij de aanbevolen dosering (zie punt 4.6), kwijlen worden waargenomen. Dit verschijnsel verdwijnt gewoonlijk spontaan binnen een dag. Wachttermijnen Niet van toepassing


Deel dit product