Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Ivomec plus 1 % injectie 50 ml / 200 ml (Recept vereist)

Merial

Ivomec plus 1 % injectie 50 ml / 200 ml (Recept vereist)

€37.95

Ivomec plus 1 % injectie

Alleen te bestellen met een recept van uw dierenarts

BIJSLUITER

IVOMEC® PLUS (ivermectine 10 mg/ml; clorsulon 100 mg/ml) Oplossing voor injectie bij runderen

 

 

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzame bestanddelen: Ivermectine: Clorsulon:
Hulpstoffen: Propyleenglycol

INDICATIES
Rund: 
Maagdarmnematoden: Ostertagia ostertagi (volwassen, L3, L4, geïnhibeerde larven), Ostertagia lyrata (volwassen, L4), Haemonchus placei (volwassen, L3, L4), Mecistocirrus digitatus (volwassen), Trichostrongylus axei (volwassen, L4), T. colubriformis (volwassen, L4), Cooperia oncophora (volwassen, L4), C. punctata (volwassen, .L4), C. pectinata (volwassen, L4), Cooperia spp. (L3), Oesophagostomum radiatum (volwassen, L3, L4), Nematodirus helvetianus (volwassen), N. spathiger (volwassen), Strongyloides papillosus (volwassen), Bunostomum phlebotomum (volwassen, L3, L4), Toxocara vitulorum (volwassen).

Longwormen: Dictyocaulus viviparus (volwassen, L4 en geïnhibeerde larven). Rondwormen: Parafilaria bovicola, Thelazia spp. (volwassen).
Leverbotten: Fasciola hepatica, F. gigantica (volwassen).
Horzels: Hypoderma bovis, H. lineatum, Dermatobia hominis.

Screw worm’-vlieg: Chrysomyia bezzania.
Luizen: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis. Mijten: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis.
Teken: Boophilus microplus, B. decoloratus, Ornitodoros savignyi.

Werkingsduur: IVOMEC Plus toegediend in de aanbevolen dosering van 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht geeft een effectieve bestrijding van infecties met Ostertagia spp. en Cooperia spp. tot tenminste 7 dagen na de behandeling en van Dictyocaulus viviparus tot tenminste 14 dagen na behandeling.

CONTRA-INDICATIE(S): Geen.

BIJWERKINGEN: Geen.Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS: Runderen.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Rund: 
IVOMEC Plus dient uitsluitend per subcutane inspuiting te worden toegediend in een éénmalige dosering van 0,2 mg ivermectine en 2 mg clorsulon per kg lichaamsgewicht (wat overeenkomt met een dosering van 1 ml/50 kg lichaamsgewicht).

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING: Injecteer onder de losse huid voor of achter de schouder.
Zoals bij elke injectie dienen aseptische voorzorgen te worden genomen. Steriele apparatuur gebruiken.

WACHTTERMIJN
Vlees: 66 dagen.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij rundvee dat melk voor menselijke consumptie produceert, inclusief tijdens de droogstand. Niet gebruiken binnen 60 dagen voorafgaand aan het eerste kalven bij vaarzen die zijn bestemd voor de productie van melk voor menselijke consumptie.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast bewaren, niet invriezen. Beschermen tegen licht (flacon in de kartonnen doos bewaren) en tegen vorst.

Aangeprikte flacon: 3 maanden.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN) Behandelingsschema in streken waar hypodermose voorkomt

IVOMEC 1 % Injectie is effectief tegen alle stadia van runderhorzels. Een juiste keuze van het tijdstip van behandelen is daarom belangrijk. Volwassen Hypoderma vliegen zijn voornamelijk actief in de zomer, doch enkele vliegen kunnen nog actief zijn in de late zomer en herfst. Voor de beste resultaten moeten de dieren zo vlug mogelijk na afloop van de legtijd van de horzelvlieg worden behandeld. Zoals bij andere producten voor behandeling van hypodermose, kan de vernietiging van Hypoderma larven ongewenste reacties veroorzaken bij de gastheer wanneer deze larven zich in vitale delen van het rund bevinden, hetgeen met name in de periode december tot maart het geval kan zijn. De vernietiging van Hypoderma lineatum kan tympanie veroorzaken wanneer de larve zich ter hoogte van de submucosa van de slokdarm bevindt. De vernietiging van H. bovis kan aanleiding geven tot bewegingsstoornissen of verlamming. Rundvee moet daarom worden behandeld voor of na de aanwezigheid van deze larven in vitale delen van het lichaam.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dit product niet intraveneus of intramusculair toedienen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Geen speciale veiligheidsmaatregelen zijn vereist. Dit product, net als alle geneesmiddelen, buiten het bereik van kinderen houden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Dracht: In onderzoek is een brede veiligheidsmarge aangetoond. Bij de aanbevolen dosering zijn er geen bijwerkingen op de vruchtbaarheid of de dracht.
Niet toedienen aan melkvee, waaronder drachtige vaarzen, binnen 60 dagen voor het afkalven. Niet toepassen bij runderen, die melk voor menselijke consumptie produceren.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Het product dient niet in een waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN: 06 september 2013

OVERIGE INFORMATIE: REG NL 2306,  Kanalisatie: URA
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 


Deel dit product


Meer uit deze Categorie