Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Fleegard® (Bolfo) 250 ml Omgevingsspray

Bayer

Fleegard® (Bolfo) 250 ml Omgevingsspray

€15.95

Fleegard® Bolfo Omgevingsspray

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als vlooienbestrijdingsmiddel voor pleksgewijze toepassing in woonruimten en andere ruimten voor zover een direct contact met eet- en drinkwaren, alsmede grondstoffen voor de bereiding daarvan is uitgesloten. De combinatie van twee werkzame bestanddelen in Fleegard® spray geeft een dubbele werking : direct en langdurig.
Cyfluthrin, een insecticide van de laatste generatie pyrethroïden, doodt onmiddellijk de volwassen vlooien.
Pyriproxyfen, een molecule uit de laatste generatie groeiregulatoren voor insecten, stopt de ontwikkeling van de larven die sterven vooraleer ze het volwassen vlooienstadium bereiken. Fleegard® spray elimineert op deze wijze alle vlooien die zich in de directe leefomgeving van uw huisdieren verschuilen en verhindert maandenlang elke herbesmetting.

BIJSLUITER

Fleegard® Spray

Milieugevaarlijk Lange nawerking indien de spuitfilm niet verwijderd wordt.

Aard van het preparaat:
Aerosol (AE) spuitbus

Werkzame stoffen:
cyfluthrin, pyriproxyfen Gehalten: resp. 0,04% en 0,05%

Toxicologische groep:
synthetisch pyrethroïde en fenylether

Toelatingsnummer:
13078N Chargenummer: zie onderaan spuitbus

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als vlooienbestrijdingsmiddel voor pleksgewijze toepassing in hoeken, naden en kieren van woonruimten en andere ruimten op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 tot en met 4 jaar niet kunnen komen. Uitsluitend pleksgewijs toepassen. Direct contact met eet- en drinkwaren, alsmede grondstoffen voor de bereiding daarvan voorkomen. Dit middel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Sluit ramen en deuren van de te behandelen ruimten. Van op enkele centimeters afstand FLEEGARD® Spray spuiten op die plaatsen waar de volwassen vlooien en hun larven zich verschuilen. Dit zijn voornamelijk de hoeken van de kamer, kieren en spleten in de vloer of in het parket en achter plinten, omdat vlooien en hun larven lichtschuw zijn. Het product is niet bestemd voor een oppervlakte behandeling. Spuit enkele seconden per plek. Verlaat de ruimte na de behandeling en laat ongeveer een half uur inwerken. Daarna de ruimte goed ventileren voordat deze weer in gebruik wordt genomen. Voor een doeltreffende vlooienbestrijding is ook een behandeling van alle aanwezige honden en katten in de woning noodzakelijk met een daartoe bestemd product.

FLEEGARD® Spray is NIET geschikt voor het rechtstreeks bespuiten van honden of katten.

Eigenschappen

De combinatie van twee werkzame bestanddelen in FLEEGARD® Spray geeft een dubbele werking: direct en langdurig. Cyfluthrin, een insecticide van de laatste generatie pyrethroïden, doodt onmiddellijk de volwassen vlooien. Pyriproxyfen, een molecule uit de laatste generatie groeiregulatoren voor insecten, stopt de ontwikkeling van de larven die sterven vooraleer ze het volwassen vlooienstadium bereiken. FLEEGARD® Spray helpt hierbij gedurende maanden de vlooien en larven die zich in de directe leefomgeving van uw huisdieren verschuilen te elimineren.

FLEEGARD® is tot zes maanden werkzaam.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Aanraking met de huid vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Voordat u opnieuw in behandelde ruimten binnengaat, moet u die grondig ventileren. Voedingswaren, keukengerei, aquaria en vogelkooien goed afdekken, aquariumpompen uitschakelen. Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Na gebruik zorgvuldig handen wassen. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

Bijzondere gevaren

Zeer licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Toelatingshouder Bayer B.V., Animal Health Division Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht 80074654


Deel dit product


Meer uit deze Categorie