Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Cestem dog flavour Large Dog

CEVA Sante Animale

Cestem dog flavour Large Dog

€13.50

Cestem dog flavour Large Dog

Verpakking 1x 2 tabletten, of 24 x2 tabletten

 Per tablet: Werkzame bestanddelen: Febantel 525 mg Pyrantel (als embonaat) 175 mg Praziquantel 175 mg Hulpstoffen bevatten leveraroma.

Voor de behandeling van menginfecties met de volgende soorten volwassen lintwormen en spoelwormen: Nematoden: Spoelwormen: Toxacara canis, Toxascaris leonina; (volwassen en laat onvolwassen vormen) Haakwormen: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (volwassen) Zweepwormen: Trichuris vulpis (volwassen) Cestoden: Lintwormen: Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum (volwassen en onvolwassen vormen)

 Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN Geen bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

 DOSERING  , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG Voor honden en pups van grote rassen zwaarder dan 17,5 kg. Voor oraal gebruik. 15 mg/kg lichaamsgewicht febantel, 5 mg/kg pyrantel (als embonaat) en 5 mg/kg praziquantel. Dit komt overeen met 1 tablet per 35 kg lichaamsgewicht, in één toediening.  Lichaamsgewicht (kg)  Aantal tabletten  
          17,5                              ½
        >17.5 – 35                     1
        >35 – 52.5                  1 ½
        >52.5 – 70                    2
De kleinere tablet moet gebruikt worden om een accurate dosering te bepalen voor honden die minder wegen dan 17,5 kg. De tabletten kunnen met of zonder voedsel aan de hond gegeven worden. Er is geen dieet nodig voor of na behandeling. Om een correcte dosering zeker te stellen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden vastgesteld. Het doseringsschema moet vastgesteld worden door de dierenarts.
Als algemene regel geldt dat pups behandeld moeten worden als ze 2 weken oud zijn en daarna iedere 2 weken tot de leeftijd van 12 weken. Daarna moeten ze behandeld worden met intervallen van 3 maanden. Het wordt geadviseerd om de teef tegelijkertijd te behandelen met de pups. Voor de bestrijding van Toxocara canis moeten zogende teven 2 weken na de worp gedoseerd worden en daarna elke 2 weken tot spenen. Voor routinematige beheersing van wormen dienen volwassen honden elke 3 maanden behandeld te worden. Voor een routine behandeling wordt een enkele dosering aanbevolen. In geval van een ernstige rondworm besmetting dient een herhalingsdosering na 14 dagen te worden gegeven. Als een besmetting veroorzaakt door lintworm: Echinococcus (E. granuloses) wordt ontdekt bij honden, wordt een herhaling van de behandeling aanbevolen om veiligheidsredenen.

BEWAREN Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Retourneer halve tabletten in de geopende blisterverpakking en gebruik binnen 7 dagen. Dit diergeneesmiddel behoeft geen speciale voorzorgsmaatregelen voor bewaren.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN Speciale waarschuwingen voor elk doeldier Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse anthelmintica kan optreden na veelvuldig gebruik van een anthelminticum uit die klasse. Vliegen dienen als tussengastheer voor een voorkomende vorm van lintworm – Dipylidium caninum. Lintworm besmetting kan terugkomen tenzij bestrijding van de tussengastheren zoals vliegen, muizen etc. wordt uitgevoerd.
-Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Geen.
-Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient Was de handen na toediening. In geval van accidentele opname dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Personen met een bekende overgevoeligheid voor één van de ingrediënten moeten contact met het diergeneesmiddel zien te vermijden.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg Niet gebruiken bij drachtige teefjes tijdens de eerste 4 weken van de dracht . Het product mag gebruikt worden tijdens lactatie. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Niet gelijktijdig gebruiken met piperazine, aangezien de anthelmintische effecten van pyrantel en piperazine kunnen worden geantagoneerd . Plasmaconcentraties van praziquantel kunnen verlaagd worden door gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die de activiteit van cytochrome P-450 enzymen (bijv. dexamethason, phenobarbital) verhogen. Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge verbindingen kan leiden tot toxiciteit. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) In veiligheidsstudies gaf een dosering van 5 keer de aanbevolen dosering of meer (4 keer bij erg jonge pups) aanleiding tot accidenteel braken.


 Farmacodynamische eigenschappen In deze vaste combinatie werken pyrantel en febantel tegen alle relevante nematoden (spoelwormen, haakwormen en zweepwormen) bij honden. In het bijzonder omvat het werkingsspectrum Toxacara canis, toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum en Trichuris vulpis. Deze combinatie toont synergistische werking bij haakwormen en febantel is effectief tegen T. vulpis. Het werkingsspectrum van praziquantel omvat alle belangrijke cestode soorten bij honden, in het bijzonder Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus and Echinococcus multilocularis. Praziquantel is actief tegen alle volwassen en onvolwassen vormen van deze parasieten. Praziquantel wordt zeer snel door de wand van de parasiet geabsorbeerd en verdeeld in de parasiet. Zowel in vitro als in vivo studies hebben aangetoond dat praziquantel ernstige beschadiging veroorzaakt aan het omhulsel van de parasiet, resulterend in de contractie en verlamming van de parasiet. Er is een bijna onmiddellijke tetanische samentrekking van het spierstelsel van de parasiet en een snelle vacuolisatie van de syncytial tegument. Deze snelle contractie wordt veroorzaakt door veranderingen in tweewaardige kation fluxen, voornamelijk calcium. Pyrantel fungeert als een cholinerge agonist. De werking bestaat uit het stimuleren van nicotinerge cholinerge receptoren van de parasiet omspastische verlamming van de nematoden te induceren en daardoor verwijdering uit het gastro-intestinale (GI) systeem door peristaltiek toe te laten. Bij zoogdieren wordt febantel door ringvorming omgezet tot febendazole en oxfendazole. Het zijn deze chemische stoffen die een ontwormend effect uitoefenen door inhibitie van tubuline polymerisatie. Hierdoor wordt de vorming van microtubuli verhinderd, wat resulteert in het uiteenvallen van structuren die van vitaal belang zijn voor het normaal functioneren van de parasiet. In het bijzonder wordt glucose opname beïnvloedt, wat leidt tot het uitputten van de cellulair ATP. De parasiet sterft door uitputting van zijn energiereserves, wat 2 tot 3 dagen later plaatsvindt. Farmacokinetische eigenschappen Praziquantel wordt na orale toediening aan honden volledig en snel geabsorbeerd door het maagdarmkanaal. Maximum plasmaconcentratie van 752 µg/L wordt bereikt in minder dan 2 uur. De stof wordt snel en volledig gemetaboliseerd in de lever tot gehydroxyleerde derivaten van de oorspronkelijke verbinding, daarna snel uitgescheiden, voornamelijk via de urine. Febantel wordt na orale toediening aan honden matig geabsorbeerd door het maagdarmkanaal. Febantel wordt snel gemetaboliseerd in de lever in fenbendazol en zijn hydroxy en oxidatieve derivaten zoals oxfendazol. De maximum plasmaconcentratie van fenbendazole (173 µg/L) wordt bereikt na ongeveer 5 uur. De maximale plasmaconcentratie van oxfendazole (147 µg/L) wordt na ongeveer 7 uur bereikt. De uitscheiding gaat voornamelijk via de faeces. Pyrantel embonate wordt na orale toediening aan honden weinig geabsorbeerd. De maximale plasmaconcentratie van 79 µg/L wordt na ongeveer 2 uur bereikt. De stof wordt snel en volledig gemetaboliseerd in de lever en daarna snel uitgescheiden, voornamelijk zowel via de faeces (in overanderde vorm) als via de urine (gemetaboliseerde vorm).


Deel dit product


Meer uit deze Categorie