Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Butox® Protect 7.5 Pour On 1 Liter  tegen Blauwtong ( Receptplichtig)

MSD / Intervet

Butox® Protect 7.5 Pour On 1 Liter tegen Blauwtong ( Receptplichtig)

€52.95

Butox Protect 7.5 mg/ml  tegen Blauwtong

Receptplichtig diergeneesmiddel ,alleen bestellen als u een recept heeft van uw eigen dierenarts.

Productnaam

Butox 7.5% 1 Liter
Leverancier Intervet/Schering-Plough Animal Health Informatie 

Toediening/Dosering

Diersoort: Rund en schaap

Hoeveelheid
Rund <100 kg 10 ml Rund 100 - 300 kg 20 ml Rund > 300 kg 30 ml
Schaap en geit 10 ml

Toediening:
Ter bestrijding van Culicoïdes species, in verband met Bluetongue, wordt het middel bij runderen aangebracht op de rug en bij schapen en geiten aangebracht op de buik van het dier door de beharing of wol opzij te schuiven. 

Indicaties

In verband met de bestrijding van Bluetongue heeft Butox Pour On een tijdelijke vrijstelling. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van de Culicoïdes op runderen, schapen en geiten.

Farmaceutische vorm

Waterige suspensie voor toediening op de huid (Pour On).

Waarschuwingen

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater, maar bijvoorbeeld binnen in stallen of midden op het land. Contact met de eigen huid voorkomen. Draag hiertoe geschikte handschoenen. Buiten het bereik van kinderen houden, niet toepassen in aanwezigheid van kinderen.   Milieugevaarlijk: zeer giftig voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.   Voorkom lozing in het milieu. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

Registratienummer/Kanalisatiestatus NR. NR

Doeldieren

Rund, schaap en geit.

Eigenschappen

Butox is een anti-ectoparasitair middel waarvan de werkzame stof, deltamethrin, behoort tot de klasse van synthetische pyrethroïden. Het werkingsmechanisme treft de neurotransmissie middels de Na-kanalen van de doelparasieten. Na toediening op de huid dringt deltamethrin gedeeltelijk door in de huid, waar het zijn activiteit behoudt tegen ectoparasieten. Omdat deltamethrin nauwelijks systemisch wordt geabsorbeerd, blijven de residu concentraties onder de vastgestelde Europese MRL waarden.

Samenstelling

Bevat per 100 ml 750 mg deltamethrin.


Deel dit product