Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Bisolvon injectie

Boehringer Ingelheim

Bisolvon injectie

€29.99

Bisolvon injectie 100 ml

bij luchtwegproblemen: maakt het slijm dunner, waardoor het makkelijker opgehoest wordt.

Bevat:  Per ml: Werkzame bestanddelen: Broomhexinehydrochloride 3 mg Hulpstoffen: Methylparahydroxybenzoaat (E218) 0,7 mg Propylparahydroxybenzoaat (E216) 0,3 mg

 INDICATIES Luchtwegaandoeningen waarbij een abnormale hoeveelheid slijm van verhoogde viscositeit wordt gevormd.
 CONTRA-INDICATIES Geen.
 BIJWERKINGEN Geen bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS Rund (kalveren), varken, hond en kat.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN Eénmalig 0,5 mg broomhexinehydrochloride per kg lichaamsgewicht intramusculair toedienen (overeenkomend met 1 ml injectievloeistof per 6 kg lichaamsgewicht), gevolgd door oraal 2 maal daags 0,25 mg broomhexinehydrochloride per kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen.
BD/2014/REG NL 3687/zaak 400145 15
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING Geen.
10.WACHTTERMIJN Kalf, varken: (Orgaan)vlees: 3 dagen
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP. Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie. Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Geen gegevens beschikbaar. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk De toxiciteit van broomhexinehychloride is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosering wordt overschreden is het optreden van intoxicatie niet waarschijnlijk. Onverenigbaarheden Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in  in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN 30 mei 2014
REG NL 3687 KANALISATIE VRIJ

 


Deel dit product