Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Advantix 25 - 40 kg

Bayer

Advantix® spot-on 400/2000 25 - 40 kg

€28.95 €50.15

Advantix® 400/2000

Leverancier: Bayer Healthcare, Animal Health

Eigenschappen

Advantix Spot-on is een antiparasieten middel voor op de huid bij honden. het bevat imidacloprid en permethrine Deze combinatie werkt tegen vlooien, teken, hartwormmuggen en zandvliegen.

Farmacodynamische eigenschappen
Imidacloprid is een anti-vlooienmiddel in spot-on vorm (druppels op de huid). Dankzij een supersnelle werking stopt Advantix® bijten van vlooien in 3 tot 5 minuten en doodt volwassen vlooien binnen het uur, dus voor zij eitjes kunnen leggen. Het werkt op het zenuwstelsel van de vlo en doodt volwassen vlooien en vlooienlarven. Larvaire stadia in de onmiddellijke omgeving van de hond worden gedood na contact met een behandeld dier. 

Permethrine  werkt dodend op een aantal insecten en teken., daarnaast werkt het afwerend. 

Bij de combinatie van beide stoffen werd aangetoond dat imidacloprid de doeltreffendheid van permethrine verhoogt.

Het product biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen teken, zandvliegen en muggen, vermijdt zo dat de afgeweerde parasieten een bloedmaaltijd nemen en vermindert zo het risico op 'Canine Vector-Borne Disease' (CVBD) transmissie (bvb. Borreliosis, Rickettsiosis, Ehrlichiosis, Leishmaniosis). Een vasthechting van individuele teken of beten door individuele zandvliegen of muggen zouden echter kunnen optreden. Om deze redenen kan een overdracht van besmettelijke ziekten door deze parasieten niet volledig uitgesloten worden indien de omstandigheden ongunstig zijn. Het product biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen stalvliegen en helpt zodoende bij de preventie van dermatitis tengevolge van vliegenbeten.

Farmacokinetische eigenschappen

Het product is geïndiceerd voor toediening op de huid. Na  aanbrengen bij honden verdeelt de oplossing zich snel over het lichaamsoppervlak van het dier. Beide actieve stoffen blijven gedurende 4 weken aantoonbaar op de huid en de haren van het behandelde dier.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de opname in het lichaam na het aanbrengen op de intacte huid laag, voorbijgaand en niet betekenisvol is voor de klinische doeltreffendheid.

Milieukenmerken
Het product mag niet in waterlopen terechtkomen, omdat dit gevaarlijk zou kunnen zijn voor vissen en aquatische organismen. 

Permethrine bevattende producten zijn giftig voor honingbijen.
 

Contra-indicaties
In afwezigheid van beschikbare gegevens dient het product niet te worden gebruikt bij pups van minder dan 7 weken of 1,5 kg lichaamsgewicht.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij katten.

Waarschuwingen
Een vasthechting van individuele teken of beten door individuele zandvliegen of muggen zouden kunnen optreden. Om deze redenen kan een overdracht van besmettelijke ziekten door deze parasieten niet volledig uitgesloten worden indien de omstandigheden ongunstig zijn. Het product biedt echter een afwerende (anti-voedende) werking tegen teken, zandvliegen en muggen, vermijdt zo dat de afgeweerde parasieten een bloedmaaltijd nemen en vermindert zo het risico op 'Canine Vector-Borne Disease' (CVBD)overdracht(bv. Borreliosis, Rickettsiosis, Ehrlichiosis, Leishmaniosis).

Bewaarcondities/Houdbaarheid
Houdbaarheid van het product in het aluminium zakje: 5 jaar.
Houdbaarheid van het product na opening van het aluminium zakje: 24 maanden.
(Alle pipetten dienen gebruikt te worden hetzij binnen 24 maanden na opening van het aluminium zakje, hetzij vóór het verstrijken van de vervaldatum vermeld op de pipetverpakking - het kortste van de twee).
Houdbaarheid van de geopende pipet: na het openen moet de volledige inhoud van de pipet op de huid van het dier worden aangebracht.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren: 
Niet invriezen.
Na het openen van het aluminium zakje: op een droge plaats bij een temperatuur niet boven 30°C bewaren.

Registratienummer/Kanalisatiestatus: REG NL 106415 VRIJ, REG NL 106417 VRIJ, REG NL 106418 VRIJ, REG NL 106419 VRIJ

Samenstelling:
Werkzame bestanddelen:
Imidacloprid: 100 mg/ml
Permethrine: 500 mg/ml

Hulpstoffen:
Butylhydroxytolueen (E321): 1,0 mg/ml
N-methylpyrrolidone
Miglyol 812
Citroenzuur (E330)

Farmaceutische vorm
Spot-on oplossing.
Heldere, gele tot bruine oplossing.

Bijwerkingen:
In zeer zeldzame gevallen kunnen bij de hond reacties optreden zoals voorbijgaande huidovergevoeligheid (toename van lokale jeuk, krabben, wrijven, haarverlies en roodheid op de toedieningsplaats) of lusteloosheid, die doorgaans vanzelf verdwijnen.

In zeer zeldzame gevallen kunnen honden gedragsveranderingen (agitatie, rusteloosheid, gejank of gerol), gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie, verminderde eetlust) en neurologische verschijnselen vertonen, zoals onregelmatige bewegingen en stuiptrekkingen bij honden die gevoelig zijn voor het bestanddeel permethrine. Deze verschijnselen zijn over het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen doorgaans vanzelf.

Vergiftiging door ongewilde orale opname door honden is onwaarschijnlijk, maar zou in zeer zeldzame gevallen kunnen voorkomen.
In dit geval kunnen zenuwverschijnselen zoals trillen en lusteloosheid optreden. De behandeling zou symptomatisch moeten zijn. Er is geen specifiek tegengif bekend.

Indicaties:
Voor de bestrijding en de preventie van een vlooienbesmetting 
Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de behandeling. Een éénmalige behandeling voorkomt verdere vlooienbesmetting gedurende vier weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Het product heeft een persisterende teken dodende  en afwerende doeltreffendheid tegen besmettingen door teken (Rhipicephalus sanguineus en Ixodes ricinus gedurende vier weken en Dermacentor reticulatus gedurende drie weken).

Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen twee dagen na behandeling niet gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken, die al op de hond zitten op het ogenblik van de behandeling, te verwijderen om hen zo te beletten zich vast te hechten en een bloedmaaltijd te nemen.

Eén behandeling biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen zandvliegen (Phlebotomus papatasi gedurende twee weken en Phlebotomus perniciosus gedurende drie weken), tegen muggen (Aedes aegypti gedurende twee weken en Culex pipiens gedurende vier weken) en tegen stalvliegen (Stomoxys calcitrans) gedurende vier weken.

Toediening/Dosering:
De aanbevolen minimale dosis is:
10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht (LG) permethrine.
Doseringsschema voor Advantix spot-on:
Honden (kg lich. gewicht                     Merknaam                                                       Volume (ml)  
≤ 4 kg                                            Advantix 40/200 spot-on solution voor honden         0,4 ml                                                    
> 4 ≤ 10 kg                                    Advantix 100/500 spot-on solution voor honden      1,0 ml                                                                           
> 10 ≤ 25 kg                                  Advantix 250/1250 spot-on solution voor honden    2,5 ml                                                   
> 25 ≤ 40 kg                                  Advantix 400/2000 spot-on solution voor honden    4,0 ml                             

Voor honden > 40 kg dient de geschikte combinatie van pipetten gebruikt te worden.

Om herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien te verminderen wordt aanbevolen om alle honden in het huishouden te behandelen. Andere dieren die in hetzelfde huishouden leven, zouden ook met een geschikt product behandeld moeten worden.
Om verder te helpen bij het verminderen van de belasting vanuit de omgeving wordt het bijkomend gebruik van een geschikte omgevingsbehandeling tegen volwassen vlooien en hun ontwikkelingsstadia aanbevolen.
Het product blijft doeltreffend als het dier nat wordt. Echter, langdurige intensieve blootstelling aan water zou vermeden moeten worden. In gevallen van frequente blootstelling aan water zou de persisterende doeltreffendheid verminderd kunnen zijn.
In die gevallen niet vaker herbehandelen dan eenmaal per week. Als de hond een shampoobeurt nodig heeft, zou dit beter vóór de behandeling met Advantix plaatsvinden of tenminste twee weken erna, om de doeltreffendheid van het product optimaal te houden.
Uitsluitend voor gebruik op de huid. Uitsluitend aanbrengen op onbeschadigde huid.
Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje opnieuw verwijderen.                                         
 Voor honden tot 10 kg lichaamsgewicht:
 Terwijl de hond stilstaat de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.
Voor honden van meer dan 10 kg lichaamsgewicht:                      
Terwijl de hond stilstaat de gehele inhoud van de Advantix pipet gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis aanbrengen. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen. Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.


Deel dit product


Meer uit deze Categorie