Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Advantage kat tot 4 kg

Bayer

Advantage Kat 40 | 1 - 4 kg | 4 pipetten

€17.95 €23.30

Advantage 40 voor katten

Antivlooienmiddel voor katten, bevat imidacloprid als werkzame stof.

Eigenschappen
 Imidacloprid, is een antiparasiticum dat door zijn werking op het zenuwstelsel van de vlo snel effectief is, maar op het zoogdier vrijwel geen effect heeft.  Dit is middels veiligheidsstudies onderzocht. Daarnaast heeft imidacloprid ook een effect  op de vlooienlarven, hierdoor  vlooienlarven in de omgeving van het dier gedood worden.

Werkwijze
Het product wordt aangebracht op  de huid, in de nek.  Na de plaatselijke toepassing bij katten wordt de oplossing snel verdeeld over het dier. Aangetoond is dat het middel nauwelijks  in het lichaam opgenomen wordt, hierdoor is de kans op bijwerkingen zeer klein.
Doeldier Kat.
Indicaties Voor de preventie en bestrijding van vlooien bij katten. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 3 tot 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergie-dermatitis.

Contra-indicaties
Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.
Bijwerkingen Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen vergiftigingsverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. (zie "Dosering/Toediening). In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Opwinding  werd ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij katten ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, trillen en depressie gerapporteerd.

Dosering/Toediening
Advantage® 40 voor katten 1 pipet voor een kat van 1-4 kg  

Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. (omgevingsspray) Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving.In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.
Wijze van toediening Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.Druk de haren op de nek van de kat ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. De toediening aan de schedelbasis minimaliseert de gelegenheid voor de kat om aan het product te likken. Enkel aanbrengen op onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Waarschuwingen
Dit product is voor uitwendig gebruik en mag niet in de bek toegediend worden.Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.Na gebruik de handen grondig wassen.Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen.Personen met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product. Contact van het product met de ogen of de mond vermijden.Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen.Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.

Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het product in de verkoopverpakking: 5 jaar.
Verpakking Verpakkingsgroottes: Advantage® 40 voor katten: 0,4 ml oplossing per pipet.
Advantage® 80 voor katten: 0,8 ml oplossing per pipet.Blisterverpakking met 4 pipetten.
Primaire verpakking: Witte polypropyleen pipet met dopje.

Registratienummer/Kanalisatiestatus REG NL 9214, 9215 VRIJ


Deel dit product


Meer uit deze Categorie